mange kort blir lagt ut noe uferdige
men blir ferdige etterhvert